Bestämmelser staten överträtt

Auroras jurister har sammanställt en text där vi motiverar varför vi tar staten till domstol.